Co registrací Vaší firmy zdarma do katalogu získáte:

1
Sleva 10% na první měsíc případné inzerce v libovolné variantě na portálu usti.City.cz (nabídka platí 60 dnů od registrace firmy do katalogu).
2
Představení zaregistrované firmy s logem na homepage usti.City.cz
3
Hodnocení služeb a nabídky firmy uživateli usti.City.cz - užitečná zpětná vazba!
4
Lepší pozice v internetových vyhledávačích - buďte pro Vaše potenciální zákazníky lépe vidět!

Naposledy přidané

Hospic v Mostě

Zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximální míře využívá poznatků paliativní medicíny. Je to systém služeb, který podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných.
77 33 18 244

Collegium Bohemicum o.p.s.

Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost. Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu. Zaměřuje se na kulturní dědictví, které v českých...

Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Zoologická zahrada chová více než 1.000 zvířat v cca 200 různých druzích.

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Dům dětí a mládeže organizuje zájmové kroužky pro děti a dospělé, pořádá dětské tábory, je pořadatelem velkého množství akcí (zejména pro děti) a zastřešuje konání soutěží pořádaných MŠMT a jinými organizátory.
603 851 708

Kulturní středisko města Ústí nad Labem

Pořádání kulturních akcí.
475 220 646

Muzeum města Ústí nad Labem, p.o.

Muzeum v centru města Ústí nad Labem vlastní rozsáhlé sbírky z oblasti přírodních věd, archeologie, historie a umění. K největším souborům patří sbírky přírodovědné, které vznikaly již od konce 19. století.

Galerie Emila Filly

Je zaměřena na prezentaci kvalitních a aktuálních uměleckých osobností, tendencí a skupin v rámci domácí a zahraniční scény.

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.

Činoherní studio města Ústí nad Labem je progresívní divadelní scéna s šestačtyřicetiletou tradicí. Po celou dobu své historie vyzdvihovala svobodný tvořivý duch a lpěla na apolitické umělecké tvorbě.

Severočeské divadlo

Severočeské divadlo opery a baletu do svého repertoáru řadí i širokou nabídku žánrově odlišných představení, včetně činoher hostujících souborů, koncertů a dalších programů.
601 570 530

Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: